Akcizų informacinė sistema (AIS) (valdytojas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos)