Duomenis pradėjo teikti ir „GIS-Centras“

Nuo šiol Valstybės duomenų valdysenos informacinėje sistemoje atsiras ir Georeferencinio pagrindo kadastro (GRPK) duomenys.

Valstybės įmonė „GIS-Centras“, atsakinga už geoportal.lt, ir kitų valstybės informacinių sistemų bei vieno iš valstybės kadastrų tvarkymą. Atsakingos organizacijos pasirašė Georeferencinio pagrindo kadastro duomenų teikimo Valstybės duomenų valdysenos informacinei sistemai sutartį.

GRPK dėka didinamas valstybės registrų, kadastrų ir valstybės informacinių sistemų sąveikumas.
GRPK sąsajų su valstybės IS žemėlapis ir be abejo visų valstybės IS sąsajų žemėlapis.

Turite klausimų, susisiekite: