Institucijos tvarkoma vidinė sistema (valdytojas Telia Lietuva, AB)