Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registras (valdytojas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija)