Teisės aktai

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymai:

  • Nr. DĮ-21 2022 m. sausio 20 d. „Dėl Duomenų rinkinių sudarymo ir  į Lietuvos atvirų duomenų portalą naudojantis Valstybės duomenų valdysenos informacine sistema tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Tvarkos aprašas)
  • Nr. DĮ-13 2022 m. sausio 13 d. „Dėl Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos duomenų teikimo būdų patvirtinimo“ 
    1 priedas. Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos standartinės duomenų dalijimosi jungties aprašymas
    2 priedas. Kitų standartinių valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos duomenų dalijimosi būdų aprašymas

Turite klausimų, susisiekite: