VDV KOLEGIJA

Valstybės duomenų valdymo kolegija (toliau – VDV kolegija) yra visuomeniniais pagrindais veikiantis Valstybės duomenų agentūros (toliau – Agentūra) patariamasis organas, kurios tikslas – teikti Agentūrai siūlymus dėl klausimų, nurodytų Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, sprendimo. VDV kolegiją sudaro registrų, informacinių sistemų valdytojų, tvarkytojų vadovai arba jų įgalioti asmenys ir valstybės duomenų vartotojų, aukštųjų mokyklų, mokslinių tyrimų institutų, privataus sektoriaus ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai.

TURITE KLAUSIMŲ?

PASIKALBĖKIME

+ 370 689 76 725

PARAŠYKITE