PROJEKTAI

Atviri duomenys

Per Valstybės duomenų agentūros valdomo duomenų ežero vamzdynus buvo perleisti ir saugiai Atvirų duomenų portalą pasiekė 24 institucijų valdomų 43 informacinių sistemų ar registrų duomenys. Iš viso – 181 didelės brandos duomenų rinkinys. Ilgiau nei metus Valstybės duomenų agentūra atliko viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo tarpininko vaidmenį Informacinės visuomenės plėtros komiteto projekte, skirtame viešojo sektoriaus duomenų atvėrimui. Daugiausia atvėrėme Valstybinės augalininkystės tarnybos duomenų – 36 rinkinius, Aplinkos apsaugos agentūros – 25, Valstybės duomenų agentūros – 22, Valstybinės mokesčių inspekcijos – 21.

Lietuvos atvirų duomenų portale mūsų atvėrimo komandos dėka prieinama detali informacija apie bankrotus bei restruktūrizaciją, klimato kaitą, oro ir ežerų ekologinę būklę. Sudarėme naujų sveikatos duomenų rinkinių – apie bendruoju pagalbos numeriu 112 gautus pranešimus ir jų lokalizaciją, sveikatos priežiūros įstaigų licencijų duomenis, profesinių ligų valstybės registro duomenis.

Centralizuotas ir automatizuotas skirtingose institucijų sistemose kaupiamų duomenų atvėrimas per VDV IS.

Duomenų rinkinių sudarymo ir perdavimo į Lietuvos atvirų duomenų portalą naudojantis Valstybės duomenų valdysenos informacine sistema tvarkos aprašas.

Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos duomenų teikimo būdai.

 • Duomenys apie LT pilietybės suteikimą
  Duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie sprendimus asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos pilietybė buvo atkurta, suteikta natūralizacijos, supaprastinta ar išimties tvarka, kurie grąžino Lietuvos Respublikos pilietybę, taip pat sprendimus vaikams, kuriems buvo konstatuotas Lietuvos Respublikos pilietybės turėjimo faktas, kurie Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo juos įvaikinus arba pasikeitus tėvų pilietybei, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą.

 • Duomenys apie pilietybės netekimą
  Duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie asmenis, kurie neteko Lietuvos Respublikos pilietybės jos atsisakius ar įgijus kitos valstybės pilietybę.

 • Duomenys apie prieglobsčio suteikimą
  Duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie pateiktus prašymus suteikti prieglobstį ir priimtus sprendimus. 

 • Duomenys apie teisės gyventi Lietuvos Respublikoje suteikimą
  Duomenų rinkinyje pateikiami duomenys apie trečiųjų šalių piliečius, kuriems buvo išduoti ar pakeisti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimai gyventi Europos Sąjungoje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelės ir Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo nuolat gyventi šalyje kortelės. Duomenys apie Europos Sąjungos piliečius ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečius, kuriems buvo išduoti ar pakeisti teisės laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimai ir teisės nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimai.

 • Duomenys apie sprendimus grąžinti / išsiųsti / įpareigoti
  Rinkinyje pateikiami duomenys apie trečiųjų šalių piliečius, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neteisėtai esančius Lietuvos Respublikoje, taip pat apie neteisėtai Lietuvos Respublikoje esančius trečiųjų šalių piliečius, dėl kurių grąžinimo, išsiuntimo ar įpareigojimo yra priimtas sprendimas ir apie trečiųjų šalių piliečius, kurie jau išvyko iš Lietuvos Respublikos pagal sprendimą dėl grąžinimo, išsiuntimo ar įpareigojimo išvykti.

 • Duomenys apie uždraudimą atvykti
  Rinkinyje pateikiami duomenys apie užsieniečius, kuriems buvo uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką, kurie buvo neįleisti į Lietuvos Respubliką arba užsieniečius, kurie neturi teisės gyventi Lietuvos Respublikoje.
 • Lankytojų monitoringas
  Rinkinyje pateikiami tiesioginio lankytojų monitoringo saugomose teritorijose duomenys. 

 • Natura 2000 teritorijų apsaugos tikslų duomenys
  Rinkinyje pateikiami duomenys pagal ES Buveinių ir Paukščių direktyvas saugomos buveinės ir jų rūšys, buveinių būklė, išskiriamos jų apsaugai svarbios teritorijos.

 • Saugomų rūšių duomenys
  Rinkinyje pateikiama Saugomų rūšių informacinėje sistemoje (SRIS) kaupiama ir teikiama informacija apie Lietuvos Respublikos teritorijoje aptiktas saugomas rūšis.

 • Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys
  Duomenų rinkinyje pateikiama LR saugomų teritorijų valstybės kadastre kaupiama ir teikiama informacija apie Lietuvos Respublikos teritorijoje įsteigtas saugomas teritorijas. 

TURITE KLAUSIMŲ?

PASIKALBĖKIME

+ 370 689 76 725

PARAŠYKITE