SVEIKATOS DUOMENYS

Norite gauti sveikatos duomenų pakartotiniam naudojimui? Visą svarbiausią informaciją, prieš teikdami paraišką, rasite šiame puslapyje, o paslaugą užsakyti galite Oficialiosios statistikos portale: https://osp.stat.gov.lt/paslaugos-prasymo-pakartotinai-naudoti-sveikatos-duomenis-forma (formoje pasirinkite „Prisijungti per Elektroninius valdžios vartus“ ir užpildykite likusius laukus).

Primename, kad duomenis gali gauti:

  • ir mokslininkai,
  • ir privataus sektoriaus atstovai,
  • ir kiti fiziniai, juridiniai asmenys, jų padaliniai, ar organizacijos, jei vykdo veiklą Lietuvoje.

VISIEMS KLAUSIMAMS IR KONSULTACIJOMS DĖL PARAIŠKŲ

PROCESAS

KAINOS

Sveikatos duomenų teikimas pakartotinai naudoti yra mokamas. Kainos yra skirtos padengti duomenų teikimo sąnaudas ir teikiančioms institucijoms pelno neneša. Kainodara nustatyta Vyriausybės nutarime ir Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąraše. Tikslūs valandiniai ir kompiuterinių išteklių įkainiai bus nustatyti nagrinėjant paraišką pagal tuo metu galiojančius dokumentus.

Kainą sudaro:

 

  1. Paraiškos nagrinėjimas. Už bet kokios paraiškos nagrinėjimą mokama fiksuota 720 Eur valstybės rinkliava.
  2. Duomenų rinkinio paruošimas. Valandinis atlyginimas VDA ir valdytojų darbuotojams už duomenų surinkimą, nuasmeninimą, įvairius programavimo darbus ir susijusias išlaidas. Priklauso nuo darbų pobūdžio ir sudėtingumo, bet įprastai paraiškai reikia apie 10–40 valandų, o valandos įkainis 2023 m. yra apie 30 Eur. Kai kurie valdytojai gali pateikti aukštesnius įkainius. Tiksli suma bus apskaičiuota darbuotojams įvertinus Jūsų paraišką.
  3. Analizės platformos išteklių kaina. Duomenys beveik visada teikiami naudojimui saugioje VDA aplinkoje. Naudojami skaičiavimo pajėgumai (procesoriaus laikas) ir failų saugojimas (disko vieta) kainuoja. Pradedant siūlome planą už 820 Eur, o išnaudojus resursų už šią sumą, suderinsime papildomų resursų kiekį ir kainą.

Išduoto leidimo tikslinimas. Jei išduotą leidimą norėsite patikslinti, už tikslinimo nagrinėjimą mokama fiksuota 165 Eur valstybės rinkliava. Tikslinimo metu galima pakeisti leidimo galiojimo trukmę, duomenų naudojimo tikslą, pridėti papildomų vartotojų, bet negalima gauti naujų duomenų – tam reikia pildyti naują paraišką.

Pavyzdžiai:

Tyrėjai prašo COVID-19 pacientų diagnozių ir mirčių duomenų moksliniam straipsniui rašyti. Diagnozių duomenys bus renkami iš ESPBI IS, mirčių – iš Mirties atvejų ir jų priežasčių registro ir teikiami regresijos analizei VDA aplinkoje

Iš viso

1820 €

Paraiškos nagrinėjimas

720 Eur

Duomenų rinkinio paruošimas (nesudėtingas)

10 val.x 28 Eur/val.= 280 Eur

Informaciniai ištekliai (naudos VDA aplinką, įprastą planą)

820 Eur

Privati kompanija prašo vaistų išrašų ir laisvo teksto anamnezių apmokyti neuroniniam tinklui, kuris ieškotų pavojingų vaistų sąveikų. Vaistų išrašai bus renkami iš IS „Sveidra“, anamnezės – iš ESPBI IS, ir dėl laisvo teksto reikalaus sudėtingo nuasmeninimo sprendimo. Analizei reikia grafinių procesorių, taigi pareiškėjui leista naudoti savo aplinką.

Iš viso

3665 €

Paraiškos nagrinėjimas

720 Eur

Duomenų rinkinio paruošimas (sudėtingas)

95 val.x 31 Eur/val.= 2945 Eur

Informaciniai ištekliai (naudos savo aplinką)

0 Eur

Ligoninė siekia planuoti lovų užimtumą ir prašo kas savaitę atsinaujinančių duomenų iš 6 skirtingų laboratorijų, sujungtų su ESPBI IS receptų duomenimis. Projektas ilgalaikis (5 metai) ir naudos daug išteklių VDA analizės aplinkoje. Receptų duomenys teikiami neįprastu formatu, reikalaujančiu sudėtingesnio paruošimo. Po 1 ir 3 metų nuo projekto pradžios buvo tikslinami dalyviai ir tikslai.

Iš viso

7390 €

Paraiškos nagrinėjimas

720 Eur

Duomenų rinkinio paruošimas (6 šaltiniai paprasti, 1 sudėtingas)

(6 šaltiniai x 5 val. + 1 x 40 val.) x 32 Eur/val. = 2240 Eur

Informaciniai ištekliai (ilgalaikis projektas, dažnai atsinaujinantys skaičiavimai)   

4100 Eur

Paraiškos tikslinimai

2 x 165 Eur = 330 Eur

KOKIUS DUOMENIS GALIMA GAUTI?

Išskyrus tam tikras išimtis, galima gauti įvairius su sveikata susijusius duomenis iš valstybės ir kitų informacinių sistemų, įskaitant ESPBI IS („e-sveikata“), Valstybinės ligonių kasos sistemą „Sveidra“, Higienos instituto Mirties priežasčių registrą ir kitus šaltinius.

VDV sistemoje jau turimus duomenis galite rasti Viešame valstybės duomenų kataloge, o apie kitų valdytojų duomenis informacijos rasite jų sistemų nuostatose arba tiesiogiai susisiekę su jų atstovais.

IŠDUODAMI LEIDIMAI

Išduotų leidimų sąrašas prieinamas čia.

TURITE KLAUSIMŲ?

PASIKALBĖKIME

+ 370 689 76 725

PARAŠYKITE