Sveikatos duomenys

Norite gauti sveikatos duomenų pakartotiniam naudojimui? Visą svarbiausią informaciją, prieš teikdami paraišką, rasite šiame puslapyje, o paslaugą užsakyti galite Oficialiosios statistikos portale: https://osp.stat.gov.lt/paslaugos-prasymo-pakartotinai-naudoti-sveikatos-duomenis-forma (formoje pasirinkite „Prisijungti per Elektroninius valdžios vartus“ ir užpildykite likusius laukus).

Primename, kad duomenis gali gauti:

  • ir mokslininkai,
  • ir privataus sektoriaus atstovai,
  • ir kiti fiziniai, juridiniai asmenys, jų padaliniai, ar organizacijos, jei vykdo veiklą Lietuvoje.

[email protected]

Visiems klausimams ir konsultacijoms dėl paraiškų

Procesas

duomenų gavimo proceso schema

 

Kainos

Sveikatos duomenų teikimas pakartotinai naudoti yra mokamas. Kainos yra skirtos padengti duomenų teikimo sąnaudas ir teikiančioms institucijoms pelno neneša. Kainodara nustatyta Vyriausybės nutarime ir Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąraše. Tikslūs valandiniai ir kompiuterinių išteklių įkainiai bus nustatyti nagrinėjant paraišką pagal tuo metu galiojančius dokumentus.

Kainą sudaro
  1. Paraiškos nagrinėjimas. Už bet kokios paraiškos nagrinėjimą mokama fiksuota 720 Eur valstybės rinkliava.
  2. Duomenų rinkinio paruošimas. Valandinis atlyginimas VDA ir valdytojų darbuotojams už duomenų surinkimą, nuasmeninimą, įvairius programavimo darbus ir susijusias išlaidas. Priklauso nuo darbų pobūdžio ir sudėtingumo, bet įprastai paraiškai reikia apie 10–40 valandų, o valandos įkainis 2023 m. yra apie 30 Eur. Kai kurie valdytojai gali pateikti aukštesnius įkainius. Tiksli suma bus apskaičiuota darbuotojams įvertinus Jūsų paraišką.
  3. Analizės platformos išteklių kaina. Duomenys beveik visada teikiami naudojimui saugioje VDA aplinkoje. Naudojami skaičiavimo pajėgumai (procesoriaus laikas) ir failų saugojimas (disko vieta) kainuoja. Pradedant siūlome planą už 820 Eur, o išnaudojus resursų už šią sumą, suderinsime papildomų resursų kiekį ir kainą.

Išduoto leidimo tikslinimas. Jei išduotą leidimą norėsite patikslinti, už tikslinimo nagrinėjimą mokama fiksuota 165 Eur valstybės rinkliava. Tikslinimo metu galima pakeisti leidimo galiojimo trukmę, duomenų naudojimo tikslą, pridėti papildomų vartotojų, bet negalima gauti naujų duomenų – tam reikia pildyti naują paraišką.

Pavyzdžiai

Tyrėjai prašo COVID-19 pacientų diagnozių ir mirčių duomenų moksliniam straipsniui rašyti. Diagnozių duomenys bus renkami iš ESPBI IS, mirčių – iš Mirties atvejų ir jų priežasčių registro ir teikiami regresijos analizei VDA aplinkoje

Paraiškos nagrinėjimas 720 Eur
Duomenų rinkinio paruošimas (nesudėtingas) 10 val. x 28 Eur/val. = 280 Eur
Informaciniai ištekliai (naudos VDA aplinką, įprastą planą) 820 Eur
Iš viso 1820 Eur

Privati kompanija prašo vaistų išrašų ir laisvo teksto anamnezių apmokyti neuroniniam tinklui, kuris ieškotų pavojingų vaistų sąveikų. Vaistų išrašai bus renkami iš IS „Sveidra“, anamnezės – iš ESPBI IS, ir dėl laisvo teksto reikalaus sudėtingo nuasmeninimo sprendimo. Analizei reikia grafinių procesorių, taigi pareiškėjui leista naudoti savo aplinką.

Paraiškos nagrinėjimas 720 Eur
Duomenų rinkinio paruošimas (sudėtingas) 65 val. x 31 Eur/val. = 2015 Eur
Informaciniai ištekliai (naudos savo aplinką) 0 Eur
Iš viso 2735 Eur

Ligoninė siekia planuoti lovų užimtumą ir prašo kas savaitę atsinaujinančių duomenų iš 6 skirtingų laboratorijų, sujungtų su ESPBI IS receptų duomenimis. Projektas ilgalaikis (5 metai) ir naudos daug išteklių VDA analizės aplinkoje. Receptų duomenys teikiami neįprastu formatu, reikalaujančiu sudėtingesnio paruošimo. Po 1 ir 3 metų nuo projekto pradžios buvo tikslinami dalyviai ir tikslai.

Paraiškos nagrinėjimas 720 Eur
Duomenų rinkinio paruošimas (6 šaltiniai paprasti, 1 sudėtingas) (6 šaltiniai x 5 val. + 1 x 40 val.) x 32 Eur/val. = 2240 Eur
Informaciniai ištekliai (ilgalaikis projektas, dažnai atsinaujinantys skaičiavimai) 4100 Eur
Paraiškos tikslinimai 2 x 165 Eur = 330 Eur
Iš viso 7390 Eur

Kokius duomenis galima gauti?

Išskyrus tam tikras išimtis, galima gauti įvairius su sveikata susijusius duomenis iš valstybės ir kitų informacinių sistemų, įskaitant ESPBI IS („e-sveikata“), Valstybinės ligonių kasos sistemą „Sveidra“, Higienos instituto Mirties priežasčių registrą ir kitus šaltinius.

VDV sistemoje jau turimus duomenis galite rasti Viešame valstybės duomenų kataloge, o apie kitų valdytojų duomenis informacijos rasite jų sistemų nuostatose arba tiesiogiai susisiekę su jų atstovais.

Išduoti leidimai

Išduotų leidimų sąrašas prieinamas čia.

Reglamentuojantys dokumentai

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymas

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 4 d. nutarimas Nr. 195 „Dėl Lietuvos Respublikos pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymo įgyvendinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1442 redakcija) „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas Nr. DĮ-226 „Dėl konkrečių darbų grupių darbo valandos įkainių už Valstybės duomenų agentūros atliekamus darbus, valstybės sveikatos duomenų pakartotinio naudojimo platformos resursų tipų ir vienetų įkainių patvirtinimo

Kiti dokumentai

Valstybės duomenų agentūros ataskaita apie Lietuvos Respublikos pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymo įgyvendinimą, 2022 m. (PDF)

Vyriausybės įgaliotos institucijos pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo veiklos Stebėsenos komiteto posėdžio Nr. 1 protokolas, 2023 m. rugsėjis (PDF)

[email protected]

Visiems klausimams ir konsultacijoms dėl paraiškų