Institucijos tvarkoma vidinė sistema (Valdytojas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija) (suvestiniai duomenys)