Institucijos tvarkoma vidinė sistema (valdytojas Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos)