Institucijos tvarkomos vidinės sistemos (valdytojas Lietuvos bankas)