Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras (valdytojas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija)