Policijos registruojamų įvykių registras (PRĮR) (valdytojas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos)