Sveikatos priežiūros technologijų, susijusių su medicinos prietaisais, valdymo informacinė sistema (valdytojas Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos)