Užimtumo tarnybos informacinės sistemos Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrasis posistemis (FABIS) (suvestiniai duomenys) (valdytojas Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos)