Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras (valdytojas Radiacinės saugos centras)