Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema (VSAKIS) (valdytojas Lietuvos Respublikos finansų ministerija)