Žemės gelmių registras (ŽGR) (valdytojas Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos)